بایگانی برچسب: شبکه های عصبی,یادگیری عمیق,مقیاس پذیر,Scalable Deep Learning,Deep Learning

مقاله بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر

مقاله بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر عنوان مقاله به فارسی: بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر عنوان مقاله به لاتین: A Survey of Scalable Deep Learning Frameworks… ادامه مطلب »

مقاله بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر

مقاله بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر عنوان مقاله به فارسی: بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر عنوان مقاله به لاتین: A Survey of Scalable Deep Learning Frameworks… ادامه مطلب »

مقاله بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر

مقاله بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر عنوان مقاله به فارسی: بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر عنوان مقاله به لاتین: A Survey of Scalable Deep Learning Frameworks… ادامه مطلب »