السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین
انا مجنون الحسین
این حسین کیست که همه عالم دیوانه اوست
این حسین کیست
بسم الله باز هم شور حسینی
خداوند دوست دارد کسی را که دوستدار حسین است
خدایا انتقام حسین و اهل بیتش را بگیر
سلام بر ارباب سر از تن جدا حسین
سلام بر عزاداران حسین
ضربان قلبم حسین است
یا حسین سلام الله علیه