مقاله عبدالبصیر سالنگی والی ولایت فراه در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 13:59:24 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

سفر والی ولایت فراه افغانستان به خراسان جنوبی

فرهنگ لغات کلمات عبدالبصیر سالنگی والی ولایت

عبدالبصیر :


سالنگی :


والی :

حاکم ، فرمانروا. ج . ولاة .

ولایت :


این کلمه با حروف عربی: ولايت
(وِ یَ) [ ع . ولایة ] 1 - (اِمص .) فرمانروایی ، پادشاهی . 2 - (مص ل .) حکومت کردن ، تسلط داشتن .
(وَ یَ) [ ع . ولایة ] (اِ.)1 - بخش هایی از یک کشور که یک نفر والی بر آن ها فرمانروایی کند. 2 - شهرستان . ولایات .

منابع

4579