مقاله اماکن ولایت فراه در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 13:04:07 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات اماکن ولایت فراه

اماکن :

(اَ کِ) جِ امکنه . جج . مکان ؛ جاها، جای ها، سرزمین ها. ؛~ متبرکه زیارتگاه ها و بناهای مقدس ، قبور ائمه .

ولایت :


این کلمه با حروف عربی: ولايت
(وِ یَ) [ ع . ولایة ] 1 - (اِمص .) فرمانروایی ، پادشاهی . 2 - (مص ل .) حکومت کردن ، تسلط داشتن .
(وَ یَ) [ ع . ولایة ] (اِ.)1 - بخش هایی از یک کشور که یک نفر والی بر آن ها فرمانروایی کند. 2 - شهرستان . ج . ولایات .

فراه :


شهری است نزدیک به سبزوار هرات و از آنجاست ابونصرفراهی . طایفه ای از ملوک در آنجا حکمرانی کرده اند که با پادشاهان سیستان قرابت داشته اند. معین الدین [ اسفزاری ] نوشته است که در یک فرسنگی فراه کوهی است که آن را بارندک خوانند و در آن کوه طاقی سنگی است که همیشه از آنجا آب می چکد و مردم بدانجا به زیارت و طلب حاجت میروند و هر کس در پای این طاق سنگی دست به دعا بردارد، اگر چکیدن آب افزود او کامروا خواهد شد و اگر قطع شد و از چکیدن ایستاد حاجت روا نمیگردد. وی اصراری در حقیقت داشتن این معنی کرده است . (از آنندراج ) (از انجمن آرای ناصری ). در مآخذ جغرافیایی مانندمعجم البلدان و حدود العالم نام این محل دیده نشد.
اشتباه تایپی این کلمه: tvhi

منابع

4575