بایگانی دسته ها: کامپیوتر

مقاله بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر

مقاله بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر عنوان مقاله به فارسی: بررسی چارچوب های یادگیری عمیق مقیاس پذیر عنوان مقاله به لاتین: A Survey of Scalable Deep Learning Frameworks… ادامه مطلب »

آموزش کورل دراو (به صورت پروژه محور)

آموزش کورل دراو (به صورت پروژه محور) فهرست مطالب کورل دراو چیست؟   برای چه کسانی مفید است ؟ تفاوتش با فتوشاپ   آشنایی با محیط نرم افزار کورل دراو… ادامه مطلب »

مقاله طراحی توزیع بهینه توزیع شده مبتنی بر LQR برای سیستم های چند منظوره

مقاله طراحی توزیع بهینه توزیع شده مبتنی بر LQR برای سیستم های چند منظوره عنوان مقاله فارسی: طراحی توزیع بهینه توزیع شده مبتنی بر LQR برای سیستم های چند منظوره… ادامه مطلب »

مقاله پارامتر به عنوان سوئیچ بین حالت های پویا شبکه در رمزگشایی جمعیت

مقاله پارامتر به عنوان سوئیچ بین حالت های پویا شبکه در رمزگشایی جمعیت عنوان مقاله فارسی: پارامتر به عنوان سوئیچ بین حالت های پویا شبکه در رمزگشایی جمعیت عنوان مقاله… ادامه مطلب »

مقاله سیستم ترکیب خودکار جدید با استفاده از الگوریتم تکاملی و تقلید از عبارت

مقاله سیستم ترکیب خودکار جدید با استفاده از الگوریتم تکاملی و تقلید از عبارت عنوان مقاله فارسی: سیستم ترکیب خودکار جدید با استفاده از الگوریتم تکاملی و تقلید از عبارت… ادامه مطلب »

مقاله مقایسه تجزیه حالت واریانس و تجربی در پیش بینی قیمت انرژی روز قبل

مقاله مقایسه تجزیه حالت واریانس و تجربی در پیش بینی قیمت انرژی روز قبل عنوان مقاله فارسی: مقایسه تجزیه حالت واریانس و تجربی در پیش بینی قیمت انرژی روز قبل… ادامه مطلب »

مقاله بکار گیری طرح ترکیبی چند هدفه که برای دستکاری کنندگان ربات اضافی

مقاله بکار گیری طرح ترکیبی چند هدفه که برای دستکاری کنندگان ربات اضافی عنوان مقاله فارسی: بکار گیری طرح ترکیبی چند هدفه که برای دستکاری کنندگان ربات اضافی عنوان مقاله… ادامه مطلب »

مقاله لمس مصنوعی نورومورفیک برای دسته بندی بافتهای طبیعت گرایانه

مقاله لمس مصنوعی نورومورفیک برای دسته بندی بافتهای طبیعت گرایانه عنوان مقاله فارسی: لمس مصنوعی نورومورفیک برای دسته بندی بافتهای طبیعت گرایانه عنوان مقاله لاتین: Neuromorphic Artificial Touch for Categorization… ادامه مطلب »