مقاله داخل صحن در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 20:04:49 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

اتصال چهار سرداب داخل صحن حسینی(ع)

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اذاعة الروضه، پس از تکمیل عملیات ساخت چهار سرداب داخل صحن امام حسین(علیه السلام) برای کاهش ازدحام و ایجاد فضای بیشتر برای زایران حسینی، آستان مقدس امام حسین(علیه السلام) همچنان اتصال این سرداب ها با یکدیگر را ادامه می دهد.

مهدی افزود: اقدامات برای اتصال سرداب صحن حسینی شریف با سرداب باب القبلة در حائر حسینی درحال اجراست.

وی افزود: عملیات توسعه جدید سرداب های مجاور صحن امام حسین (علیه السلام) و داخل آن را یکی از شرکت های محلی و با نظارت بخش طرح های مهندسی در آستان مقدس انجام می گیرد.

فرهنگ لغات کلمات داخل صحن

داخل :


درگاه پادشاهان را گویند. (برهان ). داخول . درگاه و دالان و صفه که بر در سلاطین برای نشستن مردم از چوب وسنگ سازند. (غیاث ). و صاحب غیاث اللغات از سراج اللغات و شرح قران السعدین نقل کند که داخل به معنی سراپرده بارعام و آن احاطه ای باشد که در پیش سراپرده خاص پادشاه بکشند و بر در آن علم استاده کننده تا در او کسی سوار گذشتن نتواند بسبب بزرگی علم: نرگس از پهلوی سنبل سوی ما چشمک زن است تا بدان چشمک اسیر طره سنبل شویم شاه تا داخل بساط آراست اندر مدح او چون علم گشتیم باری سوی آن داخل شویم .
امیرخسرو.
امیرخسرو.
اشتباه تایپی این کلمه: nhog
(خِ) 1 - (اِفا.) در آینده ، درون آینده . ج . دواخل . 2 - (اِ.) درون ، تو.

صحن :

(صَ) (اِ.) 1 - میان سرای ، وسط حیات . 2 - فضا، میدان . 3 - قدح ، بشقاب یا کاسة بزرگ .

منابع

4604