مقاله جارو فروش هرات در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 19:23:40 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

زندگی در هرات

هرات پس از کابل،دومین شهر پر جمعیت افغانستان،قطب صنعتی و از مهمترین کانون های فرهنگی،هنری در غرب این کشور به شمار می آید.

فرهنگ لغات کلمات جارو فروش هرات

جارو :

(اِمر.) جاروب ، درمنه .
(اِمر.) = جاروب : وسیله ای برای رُفتن خاک و خاشاک که از گیاه مخصوص جارو درست کنند. ؛~ برقی دستگاهی برقی دارای صفحة برس و لوله ای بلند و محفظة خالی که خاک و خاشاک را درون خود می مکد.

فروش :

(فُ) (اِ.) 1 - فروختن . 2 - مقدار پول به دست آمده از فروختن کالا یا ارائه خدمت در یک روز یا ماه یا سال .

هرات :


شیر بیشه . (منتهی الارب ). هرت . هروت . هریت . (اقرب الموارد).
اشتباه تایپی این کلمه: ivhj

منابع

4600