مقاله نقاشی منظره با آبرنگ در روز شنبه 28 دی ماه سال 1398 ساعت 23:51:58 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

آموزش نقاشی منظره با آبرنگ

کانال آپارات شامل ویدئوهای بیشتر:

با ما به روز باشید


فرهنگ لغات کلمات نقاشی منظره با آبرنگ

نقاشی :


این کلمه با حروف عربی: نقاشي
حرفه نقاش . صورتگری . مصوری . چهره گشائی . تصویرکشی . نگارگری . نقاشه . (اِ مرکب ) نقش . عمل نقاشی . (یادداشت مولف ). تصویر. صورت . نگار. نقشی که به دست نقاش کشیده شده است . آنچه نقاش رسم کرده است . کارگاه نقاشی . محل کار نقاش . جای نقاش . جائی که در آن صورتگری کنند. دفتر یا کتابچه نقاشی و کاغذ نقاشی که خاص تصویر کشیدن است .
اشتباه تایپی این کلمه: krhad

منظره :

(مَ ظَ رَ یا رِ) [ ع . منظرة ] (اِ.) جای نگریستن ، چشم انداز.

با :


باء. بی . (فا. وا. ابا). حرف دوم از حروف تهجی است و در حساب جمل و نیز حساب ترتیبی نماینده دو (2) باشد. رجوع به «ب » شود.
اشتباه تایپی این کلمه: fh
( اِ.) آش : شوربا.
[ په . ] (پیش .) 1 - در اول اسم می آید و صفت می سازد: باهنر، باصفا. 2 - در اول مصدرهای عربی می آید و صفت می سازد: بااطلاع ، بامعرفت .
[ په . ] (حراض .) 1 - همراه . 2 - در مقابل ، در ازا. 3 - بعلاوه . 4 - برای عطف می آید و به جای «و» می نشیند. 5 - دربارة ، نسبت به .

آبرنگ :


نام شهری از کشمیر برساحل نهر چالنگر در شمال سملان بفاصله 288 هزار گز.
اشتباه تایپی این کلمه: Hfvk'

منابع

4824