مقاله نقاشی غروب در روز دوشنبه 30 دی ماه سال 1398 ساعت 01:34:56 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فیلم نقاشی غروب افتاب

کانال آپارات شامل ویدئوهای بیشتر:

آرین اول
کانال آپارات شامل ویدئوهای بیشتر:


نقاشی غروب دریا

چگونه غروب آفتاب را نقاشی کنیم

دو تا تپه در وسط کاغذ بکشید. این‌ها کوه هستند.

بین دو کوه، یک خط بکشید. این خورشید است.

یک خط انحنادار، زیر کوه‌ها بکشید. این رود است. البته این مورد اختیاری است.

نقاشی خود را رنگ کنید.

نقاشی خود را قاب کرده و به دیوار بزنید.

نکات و هشدارها

برای رنگ کردن غروب، از رنگ‌های گرم شروع کرده و رفته‌رفته سرد کنید.

روی آب رود، کمی رنگ زرد بزنید تا انعکاس نور آفتاب شود.

برای رنگ آب، از سایه‌های آبی مختلف استفاده کنید.

فرهنگ لغات کلمات نقاشی غروب

نقاشی :


این کلمه با حروف عربی: نقاشي
حرفه نقاش . صورتگری . مصوری . چهره گشائی . تصویرکشی . نگارگری . نقاشه . (اِ مرکب ) نقش . عمل نقاشی . (یادداشت مولف ). تصویر. صورت . نگار. نقشی که به دست نقاش کشیده شده است . آنچه نقاش رسم کرده است . کارگاه نقاشی . محل کار نقاش . جای نقاش . جائی که در آن صورتگری کنند. دفتر یا کتابچه نقاشی و کاغذ نقاشی که خاص تصویر کشیدن است .
اشتباه تایپی این کلمه: krhad

غروب :


فروشدن ماه و جز آن . (منتهی الارب ) . فرورفتن ماه و آفتاب و با لفظ کردن و شدن مستعمل (است ). (آنندراج ). فروشدن آفتاب و ستاره . (تاج المصادر بیهقی ). فروشدن آفتاب و ماه و ستاره . (مصادر زوزنی ). دور شدن و مخفی گردیدن ستاره در مغیب خود. (از اقرب الموارد). آفتاب نشستن . آفتاب بر زمین نشستن . دست بر زمین زدن خورشید. یونس اندر دهان ماهی شدن . (ازآنندراج ). غروب مقابل طلوع و غارب مقابل طالع، و مغارب مقابل مطالع است . (کشاف اصطلاحات الفنون ). افول . خفوق. مغیب . مغرب . وجوب . بُیود: و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. (قرآن 20/130). داده غراب زمین روی به سوی غروب تا نکند ناگهان باز سپهرش شکار.
خاقانی .
اشتباه تایپی این کلمه: yv,f
(غُ) 1 - (مص ل .) فرو رفتن و ناپدید شدن آفتاب یا هر ستارة دیگر. 2 - (اِ.) هنگام غروب آفتاب .

منابع

4820