مقاله محبت درختان در روز یکشنبه 29 دی ماه سال 1398 ساعت 17:37:12 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

محبت از درخت آموز که سایه بر سر هیزم شکن دارد

تا به حال از اين زاويه به طبيعت و اطرافم نگاه نكرده بودم. محبت از درخت آموز كه حتي سايه اش را از سر هيزم شكن هم بر نمي دارد!

وقتي به عمق مطلب نگاه مي‌كني خيلي متعجب مي‌شوي. درخت، حيوانات و طبيعت و اطرافمان پر است از موجودات زنده كه مي‌توانيم از آنها رأفت را ياد بگيريم مي‌توانيم از آنها خيلي چيزهايي را ياد بگيريم كه با اينكه آنها جانداراني هستند كه در خدمت انسان هستند ولي از خيلي از ما انسانها آگاه‌تر و عالمانه تر عمل مي‌كنند.

يك موضوع ديگر به يادم آمد آن هم اين بود كه به فرموده عالمانه رسيدم كه ما انسان‌ها مي‌توانيم از حيوان و حتي از موجودات گياهي و طبيعي هم پست‌تر شويم و مي‌توانيم از فرشتگان هم به قرب الهي نزديك‌تر شويم.

ما مي‌توانيم در زندگي‌مان بي‌رحم باشيم نه تنها نسبت به غريبه‌ها و دشمنانمان يك پله فراتر رويم مي‌بينيم بعضي‌ها نسبت به پدر و مادرانمان، نزديكانمان برادر و خواهر و... بسيار بي‌رحمانه و بي‌عاطفه عمل مي‌كنيم. نبايد اينگونه باشيم ولي هستيم.

اين موضوع انشاء مرا به ياد داستان انداخت. فرزند پسر بي‌عاطفه كه مادر سالها و بدون پشتوانه همسرش كه در قيد حيات نبود پسر را بزرگ كرد و در اصطلاح از آب گل در آورد و داماد كرد.

مدتي پسر زن از دست و پا افتاد به قدري كه عروس و فرزند ناخلفش از دست او ديگر به ستوه درآمده بود. فرزندش تصميم مي‌گيرد او را در بلنداي كوهي ببرد تا نصيب حيوانات درنده بشود وقتي مادر مادر را روي بلندي مي‌گذارد پسرش موقع برگشت از كوه پايش به سنگي گير مي‌كند و نزديك بود تا سقوط كند اما مادر با اين همه بي‌مهري و بدي پسرش جانش به تپش مي‌افتد و به او مي‌گويد پسرم فدايش شوم چيزيت كه نشد.

پس همه موجودات و انسان‌ها مي‌توانند همچون درخت تنومندي باشند كه با توجه به اينكه بي‌مهري و نامهرباني مي‌بينند ولي خم به ابرو نمي‌آورند و مرام و معرفت خود را به دشمنان خود را هم دريغ نمي‌كنند.

محبت فقط محبت درخت شکوفه و همین

عارفی را گفتند: محبت را از که آموختی؟

گفت: از درخت شکوفه.

پرسیدند: چگونه؟

گفت: هر موقع به او لگدی زدم، به جای تلافی، بر سرم شکوفه ریخت....

فرهنگ لغات کلمات محبت درختان

محبت :

(مَ حَ بَّ) [ ع . محبة ] (مص م .) مهربانی ، لطف .
(مَ حَ بَّ) [ ع .

درختان :

منابع

4802