مقاله ماهی و تنگ در روز یکشنبه 29 دی ماه سال 1398 ساعت 17:36:21 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

نکات جالب فیلم

 • کتی جارویس در نقش میا قبل از این فیلم هیچ فیلمی را بازی نکرده و هیچگونه سابقه ای در بازیگری سینما و تئاتر را نداشته و کارگردان فیلم او را در ایستگاه قطار در حالی که با دوست پسرش در حال دعوا بوده می‌بیند و نقش بازی در این فیلم را به او پیشنهاد می‌دهد.
 • در زمان تولید فیلم هر یک از بازیگران فیلم، بخش‌های از فیلم نامه را که به آنها داده شده بود را اجرا می‌کردند و هیچ‌کدام از آنها فیلم نامه جامع فیلم را مطالعه نکرده بود و آنها نمی‌دانستند که چه نقش‌هایی و کارهایی را در نقش‌هایشان در ادامه فیلم را بازی می‌کنند.
 • ۳. این فیلم جزو «۱۰۰۱ فیلمی که قبل از درگذشت باید دید» می‌باشد.

  فرهنگ لغات کلمات ماهی و تنگ

  ماهی :


  این کلمه با حروف عربی: ماهي
  ترجمه سمک و حوت . (آنندراج ). حیوانی که در آب زیست دارد و دارای ستون فقری می باشد و به تازی حوت نامند. (ناظم الاطباء). در اوستا، «مسیه » (ماهی ). پهلوی ، «ماهیک » . هندی باستان ، «مستیه » (ماهی ). کردی ، «ماسی » . بلوچی ، «ماهی » ، «ماهیگ» ، «ماهیغ» . افغانی ، «ماهئی » . لری ، «موسی » . زازا، «ماسی » . گیلکی ، «موهی » . مازندرانی و طالشی ، «مویی » . گبری ، «موسو» . اورامانی ، «ماس (آوی )» . جانورانی ذی فقار که در آب زیست کنند. شکل ماهیان غالباً دوکی است و از این جهت برای حرکت در آب کاملاً متناسب است بدن غالب آنها از پولکهای کوچک مستور است . انواع ماهی بسیار است . (حاشیه برهان چ معین ). جانوری است ذی فقار و آب زی از رده ماهیان که دارای اقسام متعدد است . حوت . ماهیان (ماهی ها) رده ای از جانوران آب زی هستند که پست ترین ذی فقاران بشمار می آیند. وجود برانشی در دوره نمو جنینی بقیه حیوانات ذی فقار از جمله انسان و همچنین صفات دیگری که ذی فقاران عالی در دوره جنینی نشان می دهند ثابت می کند که ماهیان اجداد تمام مهره داران دیگر می باشند.ماهیان بعلت سازش با زندگی در آب شکل بدنشان از دیگر ذی فقاران متمایز است و این سازش بیشتر در شکل بدن و باله ها که اندامهای حرکتی حیوانند و دستگاه تنفس ، حاصل گشته است . شکل ماهیها عموماً دوکی است و از این جهت برای حرکت در آب کاملاً مناسب است . اعضای حرکتی ماهیها شامل هفت باله است که سه عدد فرد و دو زوج می باشند. باله های فرد عبارتند از باله دمی و باله پشتی و باله شکمی . باله های زوج عبارتند از یک زوج باله سینه ای و یک زوج باله شکمی . در ماهیان فلس دار، جهت خواب فلسها از جلو به عقب است و بدین جهت به سهولت در آب شنا می کنند. (فرهنگ فارسی معین ): ماهی دیدی کجا کبودر گیرد تیغت ماهی است دشمنانت کبودر.
  رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  رودکی (یادداشت ایضاً).
  (اِ.) جانوری است آبزی و خونسرد با بدن پوشیده از فلس و چشمان مسطح که انواع گوناگون دارد.

  و :

  ( ~.) (ق .) خاصه ، مخصوصاً.
  ( ~.) در آغاز لفظ جلاله (= الله) برای قسم به کار رود.
  (واو معدوله ) از نظر دستوری واوی است که در عهد ما نوشته می شود ولی خوانده نمی شود: خواب ، خواهش ،خویش ، خویشتن . اما در زمان قدیم آ ن را تلفظ می کردند و چون در هنگام تلفظ از ضمه به فتحه عدول می کردند آن را واو معدوله نامیده اند. لازم به توضیح است که همیشه پیش از واو معدوله حرف «خ » و بعد از آن یکی از حروف «د، ر، ز، س ، ش ، ن ، و، ه ، ی » واقع می شود.
  ( ~.) [ په . ] (حر رب ، عطف ) حرف عطف است و آن دو کلمه یا دو جمله را به هم پیوند دهد و آن به معانی ذیل آید: 1 - (معیت و مصاحبت ) با. 2 - (حالیه ) حال آن که ، در صورتی که . 3 - با آن که با وجودی که .

  تنگ :

  ( ~.) (اِ.) 1 - لنگة بار، عدل ، جوال . 2 - تسمه ای که به کمر اسب یا الاغ بندند. 3 - آن چه که بدان چیزهایی را تحت فشار قرار دهند مانند قید صحافی . 4 - بار، حمل .
  (تُ) (اِ.) کوزه ای از جنس سفال یا بلور که قسمت پایین آن بزرگ و بالای آن تنگ و باریک باشد.
  ( ~.) [ په . ] 1 - (ص .) باریک ، کم عرض . 2 - جایی که کسی یا چیزی به دشواری در آن جا گیرد. 3 - (اِ.) دره .
  ( تَ ) (ص .) 1 - بسیار نزدیک ، چسبان . 2 - نایاب .

  منابع

  4801