مقاله طبیعت سبز در روز یکشنبه 29 دی ماه سال 1398 ساعت 12:13:58 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات طبیعت سبز

طبیعت :


این کلمه با حروف عربی: طبيعت
طبیعة. سرشت که مردم بر آن آفریده شده . (منتهی الارب ) (آنندراج ). نهاد. آب و گِل . خوی . گوهر. (بحر الجواهر). سلیقه . فطرت . خلقت . طبع. ذات . طینت . جبلت . ضمیرة. غریزة. سجیة. جدیرة. خلیقة. اخذ. خلق. قریحه . عریکة. شیمة. شریة. تقن . توز. توس . سوس . بکلة. خشیبة. طِراز: لیس هذا من طرازک ; نیست این از طبیعت تو. (منتهی الارب ). قلیب . کیان: چو کنعان را طبیعت بی هنر بود پیمبرزادگی قدرش نیفزود.
(طَ عَ) [ ع . طبیعة ] (اِ.) 1 - سرشت ، خوی . 2 - آن بخش از جهان که ساخته دست آدمی نیست .

سبز :


پهلوی سپز «بندهش 140»، گیلکی «سبز» ، فریزندی و یرنی و نطنزی «سوز» ، سمنانی و سنگسری «سوز» ، سرخه ای «سوز» ،لاسگردی «سوز» ، شهمیرزادی «سبز» ، اشکاشمی «سبز» ، اورامانی «سئوز» ، کردی «سوز» ، طبری «سوز» ، مازندرانی کنونی «سوز« » واژه نامه 449». هر چیز که رنگ آن مانند رنگ علف و برگهای درخت در فصل بهار باشد. (حاشیه برهان قاطع چ معین ). رنگی میان سیاهی و زردی و چون سیاه را با زرد در آمیزند سبز گردد. (از بحر الجواهر). یکی از الوان سبعه وآن رنگی است مرکب از زرد و کبود. (مولف ). رنگی معروف . (آنندراج ). خضراء. اخضر. خضر. (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ) (دهار). خضیر. (منتهی الارب ): رویش میان حله سبز اندرون پدید چون لاله برگ تازه شکفته میان خوید.
عماره مروزی .
فردوسی .
فردوسی .
(سَ) [ په . ] (ص .) 1 - رنگی که از ترکیب آبی و زرد به دست می آید. 2 - تر و تازه ، شاداب .

منابع

4791