مقاله شکوفه های بهاری در روز یکشنبه 29 دی ماه سال 1398 ساعت 10:11:48 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

نماهنگ تصویری شکوفه های بهاری

کانال آپارات شامل ویدئوهای بیشتر:


شکوفه های بهاری 97کانال آپارات شامل ویدئوهای بیشتر:

مهران اصغری


با فرارسیدن بهار باز شدن شکوفه های بهاری درختان زدآلو جلوه ای زیبا و با طراوت به طبیعت روستای نمهیل می دهد.

فرهنگ لغات کلمات شکوفه های بهاری

شکوفه :

(ش فِ)(اِ.)اشکوفه ، غنچه ،گل درخت میوه دار.

های :


این کلمه با حروف عربی: هاي
(اِ.) 1 - کلمة تأسف یعنی وای . 2 - کلمة خطاب به معنی اَی . 3 - هیاهو.

بهاری :


این کلمه با حروف عربی: بهاري
منسوب به بهار که عبارت از موسم گل باشد چنانکه گویند ابر بهاری . (آنندراج ). منسوب به بهار. (ناظم الاطباء). منسوب به بهار. ربیعی . (فرهنگ فارسی معین ). باکلمات ابر و باد و باران و جز اینها ترکیب شود و گاه هم معنی خوش و با طراوت و دل انگیز دهد: باد بهاری به آبگیر برآمد چون رخ من گشت آبگیر پر از چین .
عماره .
منجیک .

منابع

4788