مقاله تکیه گنجشک روی شاخه درخت در روز شنبه 28 دی ماه سال 1398 ساعت 16:41:42 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

بوستان فرهنگ امین Amin,s culture garden

نقاشی شوکواومورا پرنده بلبل قناری گنجشک نشسته روی شاخه گل شکوفه غنچه صورتی جوانه درخت آسمان آبی نقاشی ژاپنی شوکواومورا نقاشی شوکواومورا نقاش ژاپنی painting shoko uemura نقاشی شوکواومورا پرنده بلبل قناری گنجشک نشسته روی شاخه گل شکوفه غنچه صورتی جوانه درخت آسمان آبی نقاشی ژاپنی شوکواومورا نقاشی شوکواومورا نقاش ژاپنی

فرهنگ لغات کلمات تکیه گنجشک روی شاخه

تکیه :

(تَ یِ) [ ع . تکیة ] 1 - (مص ل .) پشت دادن به چیزی . 2 - (اِ.) جایی وسیع برای انجام مراسم عزا و روضه خوانی .

گنجشک :

(گُ جِ) (اِ.) پرنده ای است کوچک از راسته سبک بالان که خانوادة خاصی را به نام خانوادة گنجشکان به وجود می آورد، عصفور.

روی :

(اِ.) رو.
[ په . ] (اِ.) فلزی خاکستری رنگ که از آن در ساختن ظروف استفاده می کنند.
(رَ وِ یّ) (اِ.) آخرین حرف اصلی قافیه .

شاخه :

(خَ یا خِ) (اِ.) 1 - شاخه درخت . 2 - شعبه . 3 - بخش فرعی جدا شده از یک مجموعة اصلی . 4 - واحد شمارش تیرآهن ، نبات و مانند آن . 5 - جام شراب که به شکل شاخ بود.

منابع

4776