مقاله تصویر قشنگ در روز شنبه 28 دی ماه سال 1398 ساعت 16:56:27 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات تصویر قشنگ

تصویر :


این کلمه با حروف عربی: تصوير
صورت کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (زوزنی ). صورت کردن چیزی را و آفریدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). صورت کردن و این مصدر بمعنی اسم مفعول مستعمل است . (غیاث اللغات ). صورت و شکل قرار دادن چیزی را و نقش کردن و رسم نمودن . (از اقرب الموارد): کین محال است و فریب است و غرور زآنکه تصویری ندارد وهم کور.
مولوی .
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 777).
(تَ) 1 - (مص م .) صورت کسی یا چیزی را کشیدن . 2 - (اِمص .) تصویرگری ، صورت سازی . ج . تصاویر. 3 - صورتی که بر کاغذ، دیوار و غیره کشند. 4 - شرح دادن ، شرح و بیان . ؛ ~سه بعدی تصویری که عمق و حجم را نشان می دهد.

قشنگ :


جمیل . زیبا. خوب صورت . (آنندراج ).
اشتباه تایپی این کلمه: rak'
(قَ شَ) (ص .) ظریف ، خوشگل ، زیبا.

منابع

4775