مقاله تصویر زیبا در روز شنبه 28 دی ماه سال 1398 ساعت 18:59:45 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

عکس پروفایل زیبا و مفهومی در مورد خدا

عکس نوشته های زیبا از خدا

هنگامی که احساس تنهایی و غم می کنیم و از همه جا رانده می شویم تنها پناهگاه امنی که به ذهن ما می رسد تا به آنجا رویم و درد دل کنیم خداوند است. او در تمام لحظات همراه ماست اما این ما انسان ها هستیم که فقط در لحظات سخت به سوی او می رویم و از او کمک و یاری می جوییم. در این مطلب ما قصد داریم تا شما دوستان عزیز را با مجموعه عکس نوشته درباره خدا با متن های زیبا و مفهومی آشنا کنیم.

خداوند تنها معبود و بزرگترین هستی این جهان می باشد که اگر او را در تمام لحظات زندگی همواره یاد کنیم و قلبمان را به سوی او روانه کنیم هیچگاه احساس ناامیدی و پوچی نخواهیم کرد. اگر احساس دلتنگی به ما دست دهد با خواندن دعا و قرآن و حتی با مشاهده عکس های عارفانه و عکس نوشته های عاشقانه خدا می توانیم قلبمان را تسکین دهیم. عکس نوشته خدا با جملات ناب و زیبا را پیشرو دارید امیدواریم از این تصاویر زیبا لذت ببرید.

فرهنگ لغات کلمات تصویر زیبا

تصویر :


این کلمه با حروف عربی: تصوير
صورت کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (زوزنی ). صورت کردن چیزی را و آفریدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). صورت کردن و این مصدر بمعنی اسم مفعول مستعمل است . (غیاث اللغات ). صورت و شکل قرار دادن چیزی را و نقش کردن و رسم نمودن . (از اقرب الموارد): کین محال است و فریب است و غرور زآنکه تصویری ندارد وهم کور.
مولوی .
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 777).
(تَ) 1 - (مص م .) صورت کسی یا چیزی را کشیدن . 2 - (اِمص .) تصویرگری ، صورت سازی . ج . تصاویر. 3 - صورتی که بر کاغذ، دیوار و غیره کشند. 4 - شرح دادن ، شرح و بیان . ؛ ~سه بعدی تصویری که عمق و حجم را نشان می دهد.

زیبا :


این کلمه با حروف عربی: زيبا
از: «زیب » +«ا» (فاعلی و صفت مشبهه ). زیبنده . (حاشیه برهان چ معین ). بمعنی نیکو و خوب است که نقیض زشت و بد باشد.(برهان ) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج ): زیبا نهاده مجلس و خالی گزیده جای ساز شراب پیش نهاده رده رده .
شاکر بخاری .
فردوسی .
(ص فا.) 1 - شایسته ، زیبنده . 2 - نیکو، جمیل .

منابع

4774