نقاشی نوعی هنر بصری هست که در آن فرد از ابزارهای نقاشی گوناگون برای علامت‌گذاری کاغذ یا یک محیط دوبعدی دیگر بکاربرده می‌کند. ابزارهای موجود عبارتند از: مداد, قلم و جوهر, اقسام گوناگون رنگ, قلم جوهر, مداد, مداد, گچ, گچ, گچ, اقسام گوناگون حروف و فلزات مختلف. نقاشی دیجیتال عمل بکاربرده از کامپیوتر برای ترسیم است. روش‌های متداول نقاشی دیجیتالی حاوی قلم یا انگشت بر روی دستگاه صفحه لمسی, قلم یا انگشت یا در برخی موارد یک موس کامپیوتر است. برنامه‌های و دستگاه‌های دیجیتال زیادی وجود دارند.


Drawing is a form of visual art in which a person uses various drawing instruments to mark paper or another two-dimensional medium. Instruments include graphite pencils, pen and ink, various kinds of paints, inked brushes, colored pencils, crayons, charcoal, chalk, pastels, various kinds of erasers, markers, styluses, and various metals (such as silverpoint). Digital drawing is the act of using a computer to draw. Common methods of digital drawing include a stylus or finger on a touchscreen device, stylus- or finger-to-touchpad, or in some cases, a mouse. There are many digital art programs and devices.

یک ابزار نقاشی مقدار کمی ماده را بر روی یک سطح آزاد می‌کند و یک علامت قابل‌مشاهده باقی می‌گذارد. رایج‌ترین وسیله برای نقاشی کردن کاغذ است، چنانچه چه مواد دیگری مانند مقوا، چوب، پلاستیک، چرم، بوم، و تخته ممکن است مورد بکاربرده قرار گیرد. تصاویر موقت ممکن است بر روی تخته‌سیاه یا تخته سفید یا تقریباً هر چیزی ساخته شوند. رسانه وسیله‌ای محبوب و بنیادی برای بیان عمومی در سراسر تاریخ بشر بوده‌ هست.
یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین ابزارهای ارتباطی ایده‌های بصری برای کشیدن هست.
در دسترس بودن گسترده ابزار طراحی، یکی از رایج‌ترین فعالیت‌های هنری را ترسیم می‌کند.


A drawing instrument releases a small amount of material onto a surface, leaving a visible mark. The most common support for drawing is paper, although other materials, such as cardboard, wood, plastic, leather, canvas, and board, may be used. Temporary drawings may be made on a blackboard or whiteboard or indeed almost anything. The medium has been a popular and fundamental means of public expression throughout human history. It is one of the simplest and most efficient means of communicating visual ideas. The wide availability of drawing instruments makes drawing one of the most common artistic activities.

نقاشی علاوه بر اشکال هنری، اغلب در تصویرسازی تجاری، انیمیشن، معماری، مهندسی و طراحی فنی مورد بکاربرده قرار می‌گیرد. یک نقاشی سریع و آزادانه دست که بنا به عادت به نام یک کار جامع در نظر گرفته نمی‌شود، گاهی یک طرح نامیده می‌شود. هنرمندی که در طراحی فنی کار می‌کند ممکن است طرح های مختلفی داشته باشد.


In addition to its more artistic forms, drawing is frequently used in commercial illustration, animation, architecture, engineering and technical drawing. A quick, freehand drawing, usually not intended as a finished work, is sometimes called a sketch. An artist who practices or works in technical drawing may be called a drafter, draftsman or a draughtsman.