مقاله روز عاشورا بی کرب و بلا غوغا بی در روز چهارشنبه 25 دی ماه سال 1398 ساعت 20:28:30 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

اشعار مناسبتی روز عاشورا

یک ماه خون گرفته غلامرضا سازگار

غریب مادر حسین مظلوم چگونه بر تو عزا بگیرم
توفقی کن کـه جای اکبر رکاب اسب تو را بگیرم
دلـم می‌کشد پـر بـه سویت برادر
مرو مرو مرو تا ببوسم گلویت برادر
حسینم، حسینم، حسینم، حسینم

مـرو بـرادر کـه بــار دیگـر به قـامت تو کنم نظاره
بـده اجـازه ز اشـک دیـده نثار راهت کنم ستاره
دعا کن دعا کن که زینب نباشد
ز هجر تو صورت به ناخن خراشد
حسینم، حسینم، حسینم، حسینم
مـرو بـه سـرعت کـه همرهت من دویـدم و از نفس فتادم
بـرس بـه دادم ز پـا فتـادم دو دست خـود را به سر نهادم
به دنبــال اسبت دویدم برادر
فتادم شکستم خمیدم برادر
حسینم، حسینم، حسینم، حسینم
اجــازه‌ام ده کـه پیـش رویــت روان بکــام خطــر شــوم من
به حفظ جانت به پیش شمشیر و تیر و نیزه سپر شوم من
دعا می‌کنم از دل پرشراره
الهی به خیمه بیایی دوباره
حسینم، حسینم، حسینم، حسینم

اهل حرم قرآن بخوانید از دیده خون‌دل فشانید
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است
گشته به پا شور قیامت دخت علی سرت سلامت
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است
ای بلبل وحی مدینه خدا دهد صبرت سکینه
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است
به جای زهرای شهیده ریزید آب از اشک دیده
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است
واویلتـــا الله اکبـــر یک تن و یک دریای لشکر
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است
جز اهل‌بیت بی‌پناهش در کربلا نبود سپاهش
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است
ماتم به پا کن یا محمّد او را دعا کن یا محمّد
فاطمه را خون در دو عین است
وداع آخر حسین است

متن و سبک نوحه اربعین باز در کرب و بلا غوغا شد اربعینِ پسر زهرا شد

شاعر : محمدرضا سروری

اربعین پسر زهرا
باز در کرب و بلا غوغا شد اربعینِ پسر زهرا شد
هر طرف بزم عزا برپا شد اربعینِ پسر زهرا شد
دیدة اهل حرم دریا شد اربعینِ پسر زهرا شد

بعد از آن شام سراسر ننگین
کاروان آمده اما غمگین
روی دوشِ همه داغی سنگین
دیده از خون جگرها رنگین
کربلا رنگِ غمی عظما شد
اربعینِ پسر زهرا شد

شیر بانوی علی مردانه
آمد از شام ، ظفرمندانه
پرچم فتح و ظفر بر شانه
بشکسته بتِ هر بت خانه
زینب ازعشق حسین کبرا شد
اربعینِ پسر زهرا شد

گرچه در سوگ حسین نالیده
داغ ، دنبالة اندوه دیده
مشت بر تخت ستم کوبیده
با زبان ، کاخ یزید برچیده
پاس بخشِ علیِ اعلا شد
اربعینِ پسر زهرا شد

با حسین حالِ درون می گوید
شرح پیروزیِ خون می گوید
عشق و ایثار و جنون می گوید
از براندازیِ دون می گوید
لرزه اندازِ صف اعدا شد
اربعینِ پسر زهرا شد

ارمغان قد کمان آورده
کربلا ، نیمة جان آورده
آنچه اما به زبان آورده
شامیان را به امان آورده
پیش او پنجة دشمن وا شد
اربعینِ پسر زهرا شد

لابه لای سخن پیروزی
گوید از داغ دمادم سوزی
دیده بر کلبة ویران دوزی
قصة اشک و غمِ هر روزی
ناله اش شرح دلی شیدا شد
اربعینِ پسر زهرا شد

داغ در سینه اگر پیدا نیست
اشک لایق به گِلِ هرجا نیست
کاخ ظالم همه دم برپا نیست
ظلم را جا به دلِ فردا نیست
بعد از او چشم فلک بینا شد
اربعینِ پسر زهرا شد
گرچه زینب به عزا همسو بود
سایة غم همه جا بر او بود
در دلش غصة تودرتو بود
سروری گو که حقایق گو بود
زین جهت بوده که بی همتا شد
اربعینِ پسر زهرا شد

فرهنگ لغات کلمات روز عاشورا بی کرب

روز :

[ په . ] (اِ. ق .) زمانی که از طلوع آفتاب آغاز و به غروب آفتاب ختم شود، نهار. مق شب ، لیل .

عاشورا :


روز دهم محرم و آن روزی است که حسین بن علی (ع ) شهید شد. (غیاث اللغات ) (التفهیم ص 291). و رجوع به عاشور و عاشوراء شود.
اشتباه تایپی این کلمه: uha,vh
[ ع . عاشوراء ] ( اِ.) روز دهم ماه محرم ، روزی که امام حسین (ع ) به شهادت رسید.

بی :

1 - نشانه نفی و سلب که بر سر اسم درآید و کلمه را صفت سازد: بی کار، بی چاره . 2 - گاه بر سر اسم درآید و قید مرکب سازد: بی شک ، بی گفت و گو.

کرب :

(کَ) (اِ.) اضطراب ، وحشت ، اندوه . ج . کروب .

منابع

4756