مقاله این حسین کیست که همه عالم دیوانه اوست در روز سه شنبه 24 دی ماه سال 1398 ساعت 22:40:51 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

نماهنگ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوستکانال آپارات شامل ویدئوهای بیشتر:


کلیپ تصویری این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

ایـن حـــــــــــــسین کـیست کـه عالــــــم همـــه دیوانــــه ی اوســـت

همه ما این مصرع را از کودکی در رادیو و تلویزیون و هیات ها و ... شنیده ایم، به نوعی داستان حماسه کربلا و کربلاییان به وسیله تاریخ نویسان و شاعران با پوست و خون و وجود شیعیان اجین گشته است.
یکی از زیباترین این اشعار را محتشم کاشانی نام‌ آورترین شاعر مدیحه‌ سرای شیعه سروده:
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست // این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست
هر کجا می نگرم رنگ رخش جلوه گر است // هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست
هر کسی میل سوی کرببلایش دارد // من چه دانم که چه سریست به در خانه اوست

شناخت امام حسین علیه السلام برای شناخت حرکت عاشورا و فلسفه قیام و اهداف آن از یک سو و هم چنین وظایف و مسئولیت های ما در قبال قیام و نهضت عاشورایی بسیار مهم است و بر همگان است که در شناخت امام حسین علیه السلام و شخصیت و مقام آن حضرت علم و دانش کافی به دست آورند تا درک درستی از آن حضرت و نیز انتظارات امام حسین از ما داشته باشیم و بتوانیم به ندای هل من ناصر ینصرنی آن حضرت پاسخی درخور و مناسبی بدهیم و مدیون خودمان نشویم.

یکی از بهترین این مداحان کربلایی جواد مقدم میباشد که در سویل موزیک میتوانید تمامی مداحی های این مدیحه سرا را با کیفیت بالا دریافت کنید و نظر خود را در مورد این آثار اعلام کنید.

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست
این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست
بسکه آن جلوه توحید مرا در نظر است
هر کجا می نگرم نور رخش جلوه گر است

نوحه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست مهدی سلحشور

این حسین کیست… ●♪♫که عالم همه دیوانه ی اوست؟! ●♪♫

این چه شمعی ست؛ که جانها همه پروانه ی اوست؟! ●♪♫ای حسین… حسین… جان حسین ●♪♫

سلام خدا بر تو و بر ابوالفضل… عزیز علی و پیمبر؛ ابوالفضل ●♪♫ سلام الله علی شهید کربلا ●♪♫

ایمان حسین! میزان حسین! قرآن حسین! فرقان حسین! ●♪♫ جانان حسین… ای جان حسین… ●♪♫ مرد آزاده حسینم؛ که بود این هدفم که شود کشته ●♪♫

ولی زنده بماند، شرفم… ●♪♫ ای حسین… حسین… جان حسین ●♪♫

امیری حسین و نعم الامیری؛ فهب تعلمون له من نمیری… ●♪♫ سلام الله علی شهید کربلا ●♪♫

دنیا حسین! عقبی حسین! طه حسین! اعلی حسین! ●♪♫ مولا حسین… آقا حسین… ●♪♫

فرهنگ لغات کلمات این حسین کیست که

این :

[ په . ] (ص . ضم .) 1 - ضمیر اشاره برای نزدیک . مق . آن . 2 - مورد اشاره یا گفتگو: این کار درست نیست .

حسین :


این کلمه با حروف عربی: حسين
صاحب جمال . حَسَن .
اشتباه تایپی این کلمه: psdk
(حُ سَ یا س ِ) (ص .) مصغر حسن .

کیست :


این کلمه با حروف عربی: كيست
کیسه ای با جدار غشایی در بافت ها، دارای ماده مایع یا نیمه جامد که ممکن است طبیعی یا مرضی باشد.
اشتباه تایپی این کلمه: ;dsj
[ فر. ] (اِ.) کیسه ای با جدار غشایی در بافت ها، دارای مادة مایع یا نیمه جامد که ممکن است طبیعی یا مرضی باشد.

که :

(کَ) (اِ.) مخفف کاه .
(کُ) (اِمصغ .) مخفف کوه .
( ~ .) 1 - (موصول ) کلمه ای که دو قسمت جمله را به یکدیگر پیوند می دهد. 2 - (ادات استفهام ) چه کسی ¿ کی ¿
(کِ) (ص .) کوچک ، خرد.

منابع

4747