از نظر بیولوژیکی یک کودک (به صورت جمع کودکان) یک انسان بین مراحل تولد و بلوغ یا دوران رشد کودکی و بلوغ است. تعریف حقوقی کودک عموماً به یک دسته کوچک اطلاق می‌شود که به نام فردی کوچک‌تر از سن اکثریت شناخته می‌شود.


Biologically, a child (plural children) is a human being between the stages of birth and puberty, or between the developmental period of infancy and puberty. The legal definition of child generally refers to a minor, otherwise known as a person younger than the age of majority.

کودک ایضاً ممکن است رابطه‌ای با پدر یا مادر (مانند پسران و دختران هر سنی) یا به طور استعاره‌ای، یک شخصیت مرجع، یا عضویت گروهی در یک قبیله، قبیله یا مذهب را توصیف کند؛ همچنین می‌تواند به شدت تحت‌تاثیر یک زمان خاص، مکان، یا شرایط خاص، مانند "کودک طبیعت" باشد.


Child may also describe a relationship with a parent (such as sons and daughters of any age) or, metaphorically, an authority figure, or signify group membership in a clan, tribe, or religion; it can also signify being strongly affected by a specific time, place, or circumstance, as in "a child of nature" or "a child of the Sixties".

از نظر بیولوژیکی, کودک فرد بین تولد و بلوغ, یا بین دوران رشد کودکی و بلوغ است. قانونا کودک ممکن است به هر کسی پایین‌تر از سن اکثریت یا سن دیگر اشاره کند. کنوانسیون حقوق کودکان این قانون از سوی سازمان ملل تصویب می‌شود. اصطلاح کودک ممکن است به شخصی پایین‌تر از سن قانونی تعیین‌شده دیگر مربوط باشد. برای مثال در سنگاپور, یک کودک به طور قانونی به نام یک فرد زیر سن قانونی تحت قانون " کودکان و جوانان " تعریف می‌شود, در حالی که سن اکثریت قاطع است.


Biologically, a child is a person between birth and puberty, or between the developmental period of infancy and puberty. Legally, the term child may refer to anyone below the age of majority or some other age limit. The United Nations Convention on the Rights of the Child defines child as "a human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier". This is ratified by 192 of 194 member countries. The term child may also refer to someone below another legally defined age limit unconnected to the age of majority. In Singapore, for example, a child is legally defined as someone under the age of 14 under the "Children and Young Persons Act" whereas the age of majority is 21. In U.S. Immigration Law, a child refers to anyone who is under the age of 21.

فهرست

واژهٔ کودک در هوده‌شناسی

در حقوق بین‌الملل :

در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، کودک به هر انسانی که زیر هجده سال تمام باشد گفته می‌شود؛ مگر این که مطابق قانون حاکم بر آن شخص، سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد.

در حقوق ایران :

به مانند اغلب نظام‌های حقوقی، دورهٔ کودکی به دو دوره بخش می‌شود:
 • دورهٔ عدم تمیز
 • دورهٔ تمیز
در حقوق ایران، تعریف قانونی از دورهٔ تمیز نشده‌ هست.
کودکی که در دورهٔ تمیز باشد، کودک مُمَیِّز گفته می‌شود و آن عبارت از کودکی هست که گرچه سن و سال کمی دارد، ولی شعورش به امور روزمره می‌کشد و سرش در خرید و فروش‌های عادی کلاه نمی‌رود و هنجارهای روزمرهٔ مردم را تا حد متعارف می‌داند. کودک غیر ممیز نیز کسی هست که پا به دورهٔ تمیز نگذاشته باشد. پس دورهٔ عدم تمیز، به دورهٔ زندگانی کودک، پیش از دورهٔ تمیز، گفته می‌شود. در برخی از کشورها برای دورهٔ تمیز، سنی معین شده و چنانچه کودک به آن سن رسیده باشد، ممیز محسوب می‌گردد. برای نمونه قانون مدنی آلمان، سن هفت سال تمام را پایان دورهٔ عدم تمیز کودک می‌داند و از آن به بعد، کودک، ممیز محسوب می‌شود. در این قانون، یکی از دسته کسانی که اهلیت استیفا به دست خودشان را ندارند، کودکانی نام برده شده‌اند که هنوز هفت سالشان تمام نشده‌ هست.

هوش هیجانی

هوش هیجانی عبارتند از شناخت و درک کنترل افکار و احساسات و ارتباط دادن مساعد آن‌ها به دیگران طوری‌که با دیگران همدلی نموده و این توانایی را به افراد بدهد که با دیگران تعامل کنند. برنامه هوش هیجانی بایست از خردسالی در طول سال‌های مدرسه در خانه و در اجتماع آغاز می‌شود. زمانی که این دسته از برنامه‌های آموزشی به کودکان ارائه می‌شود عملکرد تحصیلی آن‌ها رشد می‌کند. هنگامی که کودکان فاقد قابلیت کنترل آشفتگی‌های خود باشند به خوبی نتوانند تمرکز کنند یابشنوند دربرابر تکانش‌های خود مقاومت نشان ندهند و در مساوی فعالیت‌های مربوط به یادگیری احساس مسئولیت نکنند از منابعی که یاری‌گر پیشرفت تحصیلی آنهاست محروم خواهند شد. برنامه‌های مبتنی برهوش هیجانی به کودک کمک می‌کند تا نقش‌هایشان را در زندگی بهتر انجام دهند شنونده فعالی باشند ودرهای همدلی را گشوده مهارت‌هایی که کودکان برای هوش هیجانی نیاز دارند:
 • آگاهی نسبت به احساسات خویش
 • بازشناسی احساسات دیگران
 • ابراز مستقیم احساسات با به‌کارگیری دایره لغاتی از کلمات احساسی
 • برقراری تعادل میان افکار و شناسایی نحوه تأثیر هریک بر دیگری
 • حساس بودن در مساوی افکار دیگران
 • آگاهی نسبت به این مسائل که همیشه احساسات درست ابراز نمی‌شوند
 • بینش نسبت به زاویه دید ونگاه دیگران (چرا او این کار را کرد)
 • انعطاف: قدرت دیدن نقطه نظرات متفاوت دیگران
 • توانایی ایجاد راه حل‌های بیشتر
 • خودآگاهی نسبت به روابط
 • خودگویی‌های مثبت و سازنده
 • شجاعت برای پذیرش خطر عاشق خود ودیگران بودن
 • یک انتخاب برای شادبودن و از زندگی لذت بردن
 • هدفمندی برای دست یابی به سرنوشت خویش برای تفکر سازنده

اصول هوش هیجانی

توانمندی‌های هوش ثابت می باشند ولی هوش هیجانی می‌تواند فراگرفته شود یا بهبود یابد. زمانی که کودکان از نظر هوش هیجانی هوشمند شوند قادر خواهند بود به استعدادهای خود دست یابند دلیل این امر آن هست که عملکرد بالای مغز به وسیله تنش محدود شده بدین سان کودک قادر نخواهد بود که تمرکز کرده و به تفکر بپردازد. کودکانی که یادمی‌گیرند به‌طور مثبت فکر کنند قادر خواهندبود که بر هیجانات سخت خود چیره شوند. یادگیری وحافظه تحت تأثیر هیجان‌های شدید قرار می‌گیرند هیجان می‌تواند تأمین‌کننده سوخت برای یادگیری قلمداد شود. کنترل کردن و ابراز کردن مساعد احساسات به کاهش مشکلات رفتاری منتهی می‌شود و نهایتاً به پذیرش اغلب دیگران کودکانی که هیجان منفی خودشان را به شکل غیرقابل کنترل مثل به هم کوبیدن در و ناسزا ابراز می‌کنند واکنش منفی دیگران را علیه خود برمی‌انگیزد. این بازخوردهای منفی دیگران باعث می‌شود خود ارزشمندی کودکان کاسته شود کودکان می‌خواهند که احساس مهم بودن کنند حمایت شوند مورد احترام باشند صدایشان شنیده شود با مشکلات بجنگند و دوست داشته شوند. هنگامی که آنان این احساسات را در خانه مدرسه تجربه نکنند ممکن است به سمت دسته مخرب رفته تا نیازهای خود را تأمین کنند. مشکلات رفتاری ممکن است نتیجه هوش هیجانی پایین باشد. خشونت نیز ممکن است زاییده احساساتی چون ضعف ناکامی درحاشیه بودن باشد.

راهبردهای هدایت هیجانی

ازانتقاد یا عبارت تحقیرآمیز علیه کودک بپرهیزید. از تشویق و تحسین بکاربرده شودمیتوان برخی از دستورها را نادیده گرفت تمامی احساسات قابل پذیرش هست نه تمامی رفتارها با دادن انتخاب و احترام به آرزوها کودک را توانمند سازید. خود را بخشی از رویاهای کودک نمایید بااوصادق و صبور باشید به آنان آگاهی دهید که رفتارشان تحت تأثیر احساساتشان هست از کلمه احساسزیاد بکاربرده کنید به (نظرم تو احساس خشم می‌کنی) از فرزندان‌تان بخواهید در مورد احساساتش در طی روز باشما صحبت کند 'جنگ درخانواده' والدین باید احساسات منفی خودرا شناسایی کنند کودکان می‌توانند راهی راکه والدینشان با تعارضات مقابله می‌نمایند یاد بگیرند هرگز نباید کودکان به نام اسلحه در تعارضات بکاربرده کردیک درگیری خانوادگی اغلب بدتر از تعارض درخانواده هست.
این بعد منتهی به فاصله گرفتن اعضای خانواده از همدیگر شود حتی اقسام واکنش‌های جسمانی چون سردرد و … بروز می‌کند

فرزند

مادری به همراه فرزندش در حال خرید فرزند، عبارتیست برای منسوب نمودن بچه به پدر و مادر

مراحل تحول شناخت کودک

از دیدگاه پیاژه:

دوره حسی‌حرکتی (تولد تا ۲ سالگی) :

در این مرحله تماس کودک با دنیای خارج به صورت عملی هست و تنها بازتاب‌های فطری را ابراز می‌کند. در این دوره فعالیت های کودک به اعمال حسی و حرکتی محدود می شوند و رفتار کلامی دیده نمی شود. کودک در روزهای نخست بازتاب های مکیدن، چنگ زدن و لمس کردن را به منظور رویارویی با دنیای بلاواسطه خود از طریق جذب و انطباق، سازمان می دهد. در این دوره بین حس کردن جهان و عمل کردن روی جهان واسطه ای وجود ندارد. به نقل از سایت کودک شید به تعبیر فلاول flavell) ۱۹۷۷) شناخت کودک در این دوره ناهشیار و غیرنمادی هست که می توان آن را هوش عملی نام نهاد و می توان آن را به برخی رفتارهای غیرنمادی و تهیاز تفکر بزرگسالان مانند مسواک زدن، رانندگی کردن تشبیه کرد.

مرحله پیش عملیاتی (۲–۷ سالگی) :

در این مرحله تفکرکودک اغلب ترین تفاوت را با تفکر بزرگسال دارد در این زمان کودک به‌طور جامع خودمیان بین هست وهمه اشیا را از دیدگاه خود می‌بیند. علت نامگذاری این دوره به پیش عملیاتی آن هست که کودکان در این مرحله هنوز قادر به تفکر عملیاتی با منطقی نیستند (عملیات به معنای عمل ذهنی). در این مرحله قادر به عملیات (اعمال ذهنی که از قواعد منطقی پیروی می کند) نیستند و تفکر آن ها انعطاف ناپذیر و تک جنبه ای هست و تحت تاثیر چیزی که در لحظه نمایان می شود.

مرحله عملیات عینی(۷–۱۱ سالگی) :

کودک قادر می‌شود عملیات ذهنی انجام دهد کودک در این مرحله یادمی‌گیرد که کمیت‌ها علی رقم تغییر در ظاهر فیزیکی ثابت می باشند و اشیا را می‌تواند برحسب ابعاد وزن و… ردیف کند. مشخصه اول تفکر عملیاتی بازگشت‌پذیری هست او می‌تواند اشیا را برحسب صفات آن‌ها طبقه‌بندی کند و ایضاً قادر به تثبیت نگهداری ذهنی است.

دوره عملیات صوری (قیاسی) (۱۲–۱۵ سالگی) :

دوره استقرار هوش انتزاعی هست.
تفکر اغلب منطقی و نظامدار هست.
این حد آخرین حد تکمیل ساخت‌های ذهنی‌است و از این پس هیچ طرز ساخت ذهنی جدید در فرد بنا نمی‌شود.


ویژگی‌های واژه واژه: کودک


نقش دستوری: اسم
آواشناسی: kudak
الگوی تکیه: WS
شمارگان هجا: ۲
برابر ابجد: ۵۰
تلفظ واژه کودک : /kudak/
معنای واژه کودک در حوزه های مختلف
 • بچه؛ پسر یا دختر خردسال.

منابع

۱٫ کودک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
۲٫ کودک - برگرفته از واژه یاب
۳٫ child - Wikipedia

دریافت نسخه ورد مقاله کودک

کد مطلب3727