برنز یک آلیاژ هست که عمدتاً حاوی مس، بنا به عادت با حدود ۱۲ – ۱۲.۵ درصد قلع و اغلب با افزودن فلزات دیگر (مانند آلومینیوم، منگنز، نیکل یا روی) و گاهی غیر فلزات مثل آرسنیک، فسفر یا سیلیسیم است. این موارد، محدوده‌ای از آلیاژهای را تولید می‌کنند که ممکن است به تنهایی سخت‌تر از مس باشند و یا خواص مفید دیگری مثل استحکام، شکل پذیری و یا قاب سازی داشته باشند.


Bronze is an alloy consisting primarily of copper, commonly with about 12–۱۲٫۵% tin and often with the addition of other metals (such as aluminium, manganese, nickel or zinc) and sometimes non-metals or metalloids such as arsenic, phosphorus or silicon. These additions produce a range of alloys that may be harder than copper alone, or have other useful properties, such as stiffness, ductility, or machinability.

دوره باستانی که در آن برنز از همه دشوارتر بود، به نام عصر برنز شناخته می‌شود. آغاز عصر برنز از هند و غرب اوراسیا شکل گرفت در حدود هزاره چهارم پیش از میلاد، و تا هزاره دوم پیش از میلاد در چین، و در جاه‌ای دیگر به تدریج در مناطق گسترش یابد. عصر برنز مدرن از حدود ۱۳۰۰ سال پیش از میلاد آغاز شد و تا حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد به اوراسیا رسید، هر تعدادی برنز در دوران مدرن بسیار مورد بکاربرده قرار گرفت.


The archeological period in which bronze was the hardest metal in widespread use is known as the Bronze Age. The beginning of the Bronze Age in India and western Eurasia is conventionally dated to the mid-4th millennium BC, and to the early 2nd millennium BC in China; elsewhere it gradually spread across regions. The Bronze Age was followed by the Iron Age starting from about 1300 BC and reaching most of Eurasia by about 500 BC, although bronze continued to be much more widely used than it is in modern times.

از آنجا که قطعات تاریخی عمدتا از (مس و روی) ودرصدی برنز با ترکیبات گوناگون ساخته شده‌اند.


Because historical pieces were often made of brasses (copper and zinc) and bronzes with different compositions, modern museum and scholarly descriptions of older objects increasingly use the generalized term “copper alloy” instead.