مقاله قمر بنی هاشم در روز جمعه 27 دی ماه سال 1398 ساعت 20:44:52 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات قمر بنی هاشم

قمر :


مراهنه و قمار کردن . (اقرب الموارد). درباختن و غالب آمدن در باختن است . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
اشتباه تایپی این کلمه: rlv
(قَ مَ) (اِ.) ماه . ج . اقمار. ؛ ~در عقرب بودن کنایه از: بد یا آشفته بودن وضع .

بنی :


هاشم :

(ش ِ) (اِ.) 1 - دوشندة شیر. 2 - شکننده . 3 - آن که نان در اشکنه خرد کند. 4 - نامی است از نام های مردان .

منابع

4703