مقاله سلام بر سکینه دخت حسین در روز جمعه 27 دی ماه سال 1398 ساعت 17:39:23 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

کلیپ تصویری دختر امام حسین، سکینه خاتون علیها سلامکانال آپارات شامل ویدئوهای بیشتر:

هیئت خواهران فاطمیون


حضرت سکینه سلام الله علیها زینبی‌تر از حضرت زینب سلام الله علیها... نگاهی بر زندگی آرام دل ارباب حضرت سُکَینِه خاتون علیها سلام

فرهنگ لغات کلمات سلام بر سکینه دخت

سلام :


; ترک گفتن: گر کنی در جهان به شب گیری دو سلام و چهار تکبیری .
سنایی .
مولوی .
سعدی (بوستان ).
(سَ) (مص ل .) 1 - درود گفتن . 2 - بی گزند شدن . 3 - گردن نهادن . ؛ ~ علیک درود بر تو باد. ؛ ~ علیکم درود بر شما.

بر :

و بوم (بَ رُ) (اِمر.) زمین ، سرزمین .
( ~.) (ص .) نیکوکار، نکوکردار.
(بِ رِّ) ( اِ.) نیکی ، نیکوکاری .
یخ نوشتن (بَ. یَ. نِ وِ تَ) (مص ل .) کنایه از: به هیچ شمردن ، نابوده انگاشتن .

سکینه :


این کلمه با حروف عربی: سکينه
آرامش . (از دهار) (مهذب الاسماء). آرامش و آهستگی . (منتهی الارب ). آرامش دل . (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ). آرام و آسایش و آهستگی . (آنندراج ) (غیاث ): قوله تعالی ، و فیه سکینة من ربکم . (قرآن 2/248). در اصطلاح صوفیان آنچه هنگام نزول غیب در قلب ظاهر شود و آن نوری است که موجب تسکین و آرامش قلب است برای مشاهده کننده و موجب اطمینان میشود و سکینه خود از مبادی عین الیقین است . (از تعریفات جرجانی ). (ص ، اِ) باد تیزرو. (آنندراج ) (منتهی الارب ).
اشتباه تایپی این کلمه: s;dki
(سَ نَ یا نِ) [ ع . سکینة ] (اِ.) 1 - آرام ، آرامش . 2 - وقار. 3 - آن چه که به دل آرامش و اطمینان بخشد.

دخت :


مخفف دختر. (جهانگیری ) (برهان ) (غیاث اللغات ) (لغت محلی شوشتر). دختر. (از آنندراج ). فرزند ماده . (یادداشت مولف ). بنت . سلیلة. (منتهی الارب ): همچنان سرمه که دخت خوبروی هم بسان گرد بردارد ز اوی گرچه هر روز اندکی برداردش بافدم روزی بپایان آردش .
رودکی .
فردوسی .
فردوسی .
(دُ خْ) [ په . ] (اِ.) دختر.

منابع

4692