یک هیولا اغلب نوعی موجود عجیب و غریب هست که ظاهر و قدرت تخریب آن, نظم اجتماعی یا اخلاقی جهان را تهدید می‌کند.


یک هیولا هم می‌تواند مثل یک انسان باشد, ولی در فرهنگ عامیانه, آن‌ها بنا به عادت به نام پایین‌ترین رده, به نام جهش, تغییر شکل‌یافته, فراطبیعی, و …. به تصویر کشیده می‌شوند.


A monster is often a type of grotesque creature, whose appearance frightens and whose powers of destruction threaten the human world’s social or moral order.

یک هیولا هم چنین می‌تواند شبیه یک انسان باشد، ولی در فولکلور، آن‌ها عموماً به نام پایین‌ترین کلاس، به نام mutants، تغییر شکل‌یافته، مافوق طبیعی و … از دنیای دیگر به تصویر کشیده می‌شوند.


A monster can also be like a human, but in folklore, they are commonly portrayed as the lowest class, as mutants, deformed, supernatural, and otherworldly.