فهرست

بسیاری از پژوهشگران سکولار باور دارند که مفهوم فرشته توسط دین زرتشتی به دین‌های ابراهیمی معرفی شده‌ هست.
در آغاز شکل‌گیری ادیان ابراهیمی، خدا به گونه موجودی بود که در کارهای بشر دخالت می‌کند و آن‌ها را در صورت لزوم بی‌رحمانه تنبیه می‌کند. این خدا منعکس‌کننده طرز فکر انسان کوچ‌نشین و بدوی آن زمان بود که می‌توانست شخصاً با انسان صحبت کند. به مرور تحت تأثیر دین زردشتی خدا موجود آسمانی و فراسوی دسترس انسان‌ها و بخشنده و مهربان شد. در این هنگام بود که نیاز بود که حد فاصل انسان و خدا را موجودی مانند فرشتگان پر کند. از این هنگام انسان‌ها به‌جای خدا با فرشتگان سخن می‌گفتند. فرشته مانند جبرئیل یا وحی مسئولیت رساندن پیام خدا (از نظر ادیان ابراهیمی) را داشتند.

فرشته در ادیان گوناگون

زرتشتی :

به شش فرشته بلندمرتبه زرتشتی امشاسپندان و به دسته دیگر که مقام پایین‌تری دارند، ایزد گفته می‌شود. ایزدان دو دسته‌اند، ایزدان مینوی و ایزدان دنیوی. تمامی فرشتگان مخلوق اهورامزدا می باشند و هر امشاسپند مظهر یکی از صفات اوست.

یهودیت :

در این دین، فرشتگان به‌منزله بندگان خدا می باشند که دستورهای او را در زمین اجرا می‌کنند. آنان مؤمنان را حمایت و کافران را تنبیه می‌کنند و وحی را به انسان‌ها می‌رسانند. گاهی هم امکان دارد در زمین به شکل انسان ظاهر شوند. ترتیب فرشتگان در یهودیت: رافائل (فرشته) - سرافی‌ها - سمائیل - سندلفون - عزازیل - کروبی‌ها - متاترون - یوریل

مسیحیت :

در انجیل، در موارد متعددی از فرشتگان صحبت شده‌ هست.
فرشتگان پیش از انسان آفریده شده‌اند، مرتبه‌هایی دارند و محافظ انسان‌اند. درود فرستادن و به نوعی پرستش بعضی از فرشتگان مانند میکائیل در کلیساهای مسیحی رایج هست و از سدهٔ چهارم میلادی، در سرزمین‌های مسیحی نماز انه‌هایی برای میکائیل ساخته شده‌ هست.
ترتیب فرشتگان در یهودیت: اپولیون - تختها -دوبیل - کاتاریسم - لوسیفر

اسلام :

با این‌که فرشتگان (به تعبیر قرآنی: "ملائکه") موجوداتی غیرمادی‌اند، به‌طور معمول با بکاربرده از تصویر و تمثیل از آن‌ها یاد شده‌ هست.
در قرآن (سورهٔ فاطر، آیهٔ ۱)، فرشتگان با بال‌های دوگانه، سه‌گانه یا چهارگانه معرفی شده‌اند که حکایت از توانایی‌های متعدد آنان دارد. فرشتگان جایگاه و کار معینی دارند و هیچ‌گاه از فرمان خدا سر بازنمی‌زنند و می‌توانند با چهره انسان، بر پیامبران و برخی از اولیای الهی ظاهر شوند و پیام‌های خداوند را به آنان بدهند یا دستورات خداوند را انجام دهند. آنان در زمان‌های گوناگون به یاری مؤمنان می‌آیند و آنان را در حل مشکلات یاری می‌دهند و هنگامی که خداوند انسان را خلیفه خود در زمین گردانید، تمامی فرشتگان به‌جز ابلیس بر او سجده کردند. ابلیس که خود از جنیان بود و با عبادات بسیار به این مقام معنوی رسیده بود، به دلیل تکبر و نافرمانی از بهشت رانده شد. به باور مسلمانان همواره دو فرشته همراه انسان‌اند که کارهای نیک و بد او را ثبت می‌کنند. فرشته ثبت‌کننده کارهای بد بر شانه چپ و دیگری بر شانه راست قرار دارد. به این دو فرشته در قرآن کرام الکاتبین گفته شده که به معنای نویسندگان بزرگوار است. فرشتگان مقرب فرشتگان مقرب فرشتگان مرتبه‌های متفاوتی دارند. فرشتگانی که از بقیه از نظر درجاتشان به خدا نزدیک‌ترند، مقرب نامیده می‌شوند. چهار فرشته مقرب در اسلام عبارت‌اند از:
 • جبرئیل ( جَبرَئیل، یکی از چهار فرشته مقرب و در ادیان ابراهیمی، رابط میان خداوند و پیامبران به‌شمار می‌آید. این نام تلفظ‌های دیگری چون جَبرائیل و جِبریل و گابریل نیز دارد. از جبرئیل به نام‌های فرشته وحی، امین وحی، عقل اول، ناموس اکبر، روح اعظم، روح الامین و روح القدس (روح) و ... نیز یاد می‌شود. گرچه در تورات یهودیان و انجیل‌های مسیحیان تنها با نام گابریل یاد میشود. ) (فرشته وحی) مسئول عالم ذر
القاب: روح الامین ۱۹۳ شعرا - روح القدس ۹۱ بقره- شدیدالقوی ۵ نجم - ذومره ۶ نجم -امین وحی
 • میکائیل ( میکائیل (انگلیسی: Michael ; به عبری:מיכאל) نام فرشتهٔ بلند مرتبه ای هست که در ادیان ابراهیمی از آن سخن به میان آمده‌ هست.
  او اغلب در نقش رهبر نیروهای آسمانی خداوند ظاهر می‌شود. میکائیل به معنای کسی که شبیه به خدا باشد هست.
  گونه‌های مختلفی از تلفظ نام او در زبان‌های گوناگون وجود دارد. از آن جمله می‌توان از میشل، میخاییل، مایکل، میگل و میکال نام برد. از میکاییل در ادیان گوناگون به نام فرشتهٔ روزی‌رسان نام برده شده‌است و در فارسی آن را تشتر می‌نامند. ) (فرشته روزی) مسئول دنیا
القاب:فرشته روزی ۹۲ بقره
 • عزرائیل ( عِزرائیل که به فرشته درگذشت و ملک‌الموت هم معروف هست.
  خود کلمه عزرائیل در قرآن نیامده هست ولی از فرشتهای مقرب هست که در دین اسلام از او نام و سخن به میان آمده‌ هست.
  عزرائیل واژه‌‌ای عبرانی است، عزرا در زبان سریانی بنده هست و ئیل نام خداوند، عزرائیل قبض ارواح هست.
  ) (فرشته مرگ) مسئول عالم برزخ، این فرشته به اذن خداوند روح انسان‌ها را از جسم جدا می‌کند.
 • القاب:ملک الموت۱۱سجده
 • اسرافیل ( ) (فرشته صور) مسئول رستاخیز، این فرشته در روز قیامت شیپوری را در دست می‌گیرد و با دمیدن در آن تمام انسان‌های جهان چه غنی و چه فقیر می‌میرند و در آن لحظه تنها خداوند و موجودات دیگر می‌ماند (که خداوند آن موجودات را هم برای لحظاتی از پای درمی‌آورد و با تنها ماندن خود یگانگی و بی همتایی اش را نشان می‌دهد).
القاب: نافخ درصور وناقردرنقر در ناقور۴۱ق فرشتگان دیگر . فرشتگان زیربه ترتیب تحت امرفرشتگان مقرب اند
 • ۸ نفر ملائک حامل عرش ۱۷حاقه-مقربین ۱۷۲ نسا-مسبحین ۱۶۶ صافات-مقترنین ۵۳ زخرف-تمامی ملائک نازل برانبیا
 • مدبرات ۵ نازعات-صافات ۲۳ فجر-زاجرات ۲ صافات-مسومین ۱۲۵ ال عمران-مروفین ۱۹ انفال-معقبات ۱۱ رعد-مقسمات ۴ ذاریات-منزلین ۱۲۴ ال عمران-حافظین ۴ طارق
 • نازعات و ناشطات و سابحات و سابقات ۱ نازعات-سفره و کرام برره ۱۵ و ۱۶ عبس-کاتبین ۲۱ یونس-عادون ۱۱۳ مومنون-رقیب و عتید و متلقیان ۱۷ و ۱۸ و ۲۴ق
 • صافات ۲۳ فجر-غلاظ و شداد ۶ تحریم و ۱۸ علق-زبانیه یاخزنه جهنم ۷۱ زمر-سائق و شهید ۲۱ق- مالکین دوزخ ۷۷ زخرف-ملائک عذاب ۱۹ نفر ۳۰ مدثر و
 • هاروت و ماروت
 • رافائل (فرشته)
 • فطرس ملک
 • مالک (فرشته)
 • نکیر و منکر

ویژگی‌های واژه: فرشته


نقش دستوری: اسم
آواشناسی: fereSte
الگوی تکیه: WWS
شمارگان هجا: ۳
برابر ابجد: ۹۸۵
تلفظ واژه فرشته : /ferešte/
معنای واژه فرشته در حوزه های مختلف

 • ۱. موجودی آسمانی و غیر قابل رؤیت که مٲمور اجرای اوامر الهی هست و مرتکب گناه نمی‌شود؛ مَلَک.
  ۲. [مجاز] فرد دارای سیرت نیک و پسندیده.
  ۳. [مجاز] زن زیبا و مهربان.

منابع

۱٫ فرشته - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
۲٫ فرشته - برگرفته از واژه یاب
۳٫ - Wikipedia

دریافت نسخه ورد مقاله فرشته

کد مطلب3140