مقاله عروسک گوزن در روز سه شنبه 24 دی ماه سال 1398 ساعت 07:30:34 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

تصاویر عروسک گوزن

فرهنگ لغات کلمات عروسک گوزن

عروسک :

(عَ سَ) [ ع - فا. ] (اِمصغ .) 1 - بازیچه ای به شکل انسان (یا حیوان ) جهت سرگرمی و بازی کودکان . 2 - مجازاً: دختر یا زنی زیبا و بسیار ظریف . ؛~ گردانی نمایش های عروسکی که در آن عروسک ها را به وسیلة نخ هایی به حرکت درمی آورند. ؛~ خیمه شب بازی کنایه از: شخص بی اراده که گوش به فرمان دیگران دارد.

گوزن :

(گَ وَ) (اِ.) هر یک از جانوران متعلق به گونه های مختلف تیرة گوزن ها در اندازه و رنگ های گوناگون ؛ گاو کوهی .

منابع

4735