مقاله عروسک روباه در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 22:54:44 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

عروسک پولیشی یومیکو کلاسیک روباه fox طول ۴۲ سانتیمتر

عروسک پولیشی روباه

عروسگ پولیشی روباه نزدیکترین شباهت به روباه قرمز نژاد اروپایی را دارد . و حالت ان درازکش است که قابلیت قرار گرفتن برروی تمامی سطوح را دارد .

فرهنگ لغات کلمات عروسک روباه

عروسک :

(عَ سَ) [ ع - فا. ] (اِمصغ .) 1 - بازیچه ای به شکل انسان (یا حیوان ) جهت سرگرمی و بازی کودکان . 2 - مجازاً: دختر یا زنی زیبا و بسیار ظریف . ؛~ گردانی نمایش های عروسکی که در آن عروسک ها را به وسیلة نخ هایی به حرکت درمی آورند. ؛~ خیمه شب بازی کنایه از: شخص بی اراده که گوش به فرمان دیگران دارد.

روباه :

[ په . ] (اِ.) جانوری است پستاندار و گوشت خوار با دُمی بزرگ و پُرمو به رنگ - های سیاه ، زرد و یا سرخ .

منابع

4731