مقاله عروسک حیوانات در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 22:38:45 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

عروسک حیوانات وحشی

بهترین کادو برای دختران عروسک است حال هرچه عروسک بزرگتر باشد استقبال از کادو که خریداری کرده اید بیشتر است

عروسک حیوانات

عروسک انواع حیوانات طبیعی و فانتزی

در شکل ها و اقسام گوناگون زیبا و آرامش بخش برای کودکتان

فرهنگ لغات کلمات عروسک حیوانات

عروسک :

(عَ سَ) [ ع - فا. ] (اِمصغ .) 1 - بازیچه ای به شکل انسان (یا حیوان ) جهت سرگرمی و بازی کودکان . 2 - مجازاً: دختر یا زنی زیبا و بسیار ظریف . ؛~ گردانی نمایش های عروسکی که در آن عروسک ها را به وسیلة نخ هایی به حرکت درمی آورند. ؛~ خیمه شب بازی کنایه از: شخص بی اراده که گوش به فرمان دیگران دارد.

حیوانات :


این کلمه با حروف عربی: حيوانات
ج ِ حیوان . (مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی ): و همچنان مردم بفضیلت سخن از دیگر حیوانات جدا گردد. (نوروزنامه ). دیگر حیوانات از سگ وگربه و امثال آن هیچ نماند. (ترجمه تاریخ یمینی ). نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد هرچه در عالم امر است بفرمان تو باد.
حافظ.
اشتباه تایپی این کلمه: pd,hkhj

منابع

4730