مقاله روباه در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 22:37:18 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

روباه به رنگهای گوناگون

روباه‌ها به رنگ‌های گوناگونی از سرخ پدیده طلائی تا قهوه‌ای شدید می‌باشند. برخی از روباهان موی سیاه خالص دارند. روباه سرخ را ممكن است روباه نقره‌ای نیز بنامند. این طرز روباه خطوط پوشش سرخ با خطوط سیاه روی پشت و شانه‌اش دارد. روباه‌ها در بعضی جاهای دنیا از جانب شکارچیان در معرض خطر هستند. چون شکارچیان گاهی روباه‌ها را برای پوست پرمو و نرم آن بدام می‌اندازند و شکار می‌کنند. ایضاً در بعضی جاها روباهان را نیز برای پوستشان پرورش می‌دهند. پوشش روباه نقره‌ای مخصوصاً بواسطه پوستش با ارزش هست.
روباهان قطبی می‌توانند رنگ سفید یا آبی داشته باشند. هر دو طرز رنگ بواسطه تغییر فصل‌های سال تغییر می‌کنند و شبیه مكان زندگی اطراف آن‌ها می‌شود. روباه سفید در تابستان به رنگ قهوه‌ای در می‌آید و به رنگ محیط اطراف خود در می‌آید. روباه آبی رنگ، رنگش از آبی روشن تا آبی خاکستری و تا رنگ تیره‌تر در تابستان در می‌آید. در نواحی بیابانی روباهان دیگر نیز به‌رنگ‌های محیط اطراف خود که خیلی متفاوت است، از بیابانی گرفته تا علفزارها و بیشه‌های بی درخت، پشته‌ها در می‌آیند. بعضی از روباهان نیز در میان صخره‌ها به سر می‌برند. برای مثال روباه خاکستری تقریباً درمیان صخره‌ها و برگ‌های سایه دار جنگل‌ها ظاهر می‌شود. روباه یک حیوان بسیار باهوش و در عین حال زیرک هست.
در مناطق جنوب ایران بخصوص کره بند بوشهر به نام توره یا تاته توره و ایضاً روهه نیز نامیده می‌شود.[نیازمند منبع]

آنچیزی که به خوبی روباه قرمز را از دیگر روباه‌ها جدا می‌کند انتهای سفید دم است.

انواع روباه

 • روباه قرمز
 • روباه ترکمنی
 • روباه قطبی
 • شاه روباه
 • روباه صحرایی
 • روباه شنی
 • روباه تیزرو
 • روباه رنگ پریده
 • روباه تبتی
 • روباه دماغه
 • روباه توله
 • روباه بنگال

روباه در فرهنگ

در فرهنگ و ادبیات ایرانی، روباه به مکاری و حقه بازی و زرنگی معروف است.

زیستگاه

در جنگل‌ها و کشتزارها زندگی می‌کند. جنگل‌ها جای خوب و امنی برای لانه‌سازی روباهان است.

تغذیه

روباه حیوان همه چیز خواری هست و بیش‌تر جوندگان، پرندگان و حشرات را شکار می‌کند. در مواقعی که غذا کم باشد به لاشه خواری هم روی می‌آورند. ایضاً می‌توانند از میوه‌های گوشتی و دانه‌ها تغذیه کنند. ریشه گیاهان نیز یکی دیگر از غذاهای روباه است.

برخی از این روباه ها در سوزک یعنی سیاهبوم زندگی میکنند

فرهنگ لغات کلمات روباه

روباه :

[ په . ] (اِ.) جانوری است پستاندار و گوشت خوار با دُمی بزرگ و پُرمو به رنگ - های سیاه ، زرد و یا سرخ .

منابع

4729