مقاله تام و جری در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 22:05:32 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

بیرون از ایالات متحده

وقتی کارتون‌های تام و جری را برای پخش در تلویزیون زمینی بریتانیا آماده می‌کردند (در سال‌های ۱۹۶۷ تا ۲۰۰۰) آن را از نظر خشونت ویرایش نکردند و Mammy همچنان باقی بود. این کارتون‌ها که از شبکه بی‌بی‌سی پخش می‌شدند دارای اسلات‌های معمولی بودند و روشی متفاوت را در بی‌بی‌سی در پیش گرفتند. هرگاه هنگام پخش برنامه‌ها مشکلی پیش می‌آمد، برای پر کردن وقفه زمانی پیش آمده، تام و جری پخش می‌شد.

از آنجایی که تام و جری دیالوگ زیادی نداشت به راحتی به زبان‌های گوناگون ترجمه می‌شد. پخش تام و جری از سال ۱۹۶۵ در ژاپن آغاز شد. یک نظرسنجی ملی در سال ۲۰۰۵ که توسط تی‌وی آساهی از گروه‌های سنی نوجوانان تا بالغ‌های ۶۰ ساله انجام شد به تام و جری رتبه ۸۵ام فهرست ۱۰۰ انیمه برتر تمام سال‌ها را داد.

فرهنگ لغات کلمات تام و جری

تام :


بمعنی بسیار کم وبغایت اندک . (از برهان ). و رجوع به انجمن آرا و آنندراج و شرفنامه منیری و فرهنگ جهانگیری و ناظم الاطباء شود. بمعنی اندک بزبان طوس لیکن مشهور سوتام است . (فرهنگ رشیدی ). و آنرا سوتام نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری ). ناتوان و ضعیف . (ناظم الاطباء).
اشتباه تایپی این کلمه: jhl
(مّ) (ص .) تمام ، کامل .

و :

( ~.) (ق .) خاصه ، مخصوصاً.
( ~.) در آغاز لفظ جلاله (= الله) برای قسم به کار رود.
(واو معدوله ) از نظر دستوری واوی است که در عهد ما نوشته می شود ولی خوانده نمی شود: خواب ، خواهش ،خویش ، خویشتن . اما در زمان قدیم آ ن را تلفظ می کردند و چون در هنگام تلفظ از ضمه به فتحه عدول می کردند آن را واو معدوله نامیده اند. لازم به توضیح است که همیشه پیش از واو معدوله حرف «خ » و بعد از آن یکی از حروف «د، ر، ز، س ، ش ، ن ، و، ه ، ی » واقع می شود.
( ~.) [ په . ] (حر رب ، عطف ) حرف عطف است و آن دو کلمه یا دو جمله را به هم پیوند دهد و آن به معانی ذیل آید: 1 - (معیت و مصاحبت ) با. 2 - (حالیه ) حال آن که ، در صورتی که . 3 - با آن که با وجودی که .

جری :

(جَ) (ص .) گستاخ ، بی باک .
(جِ) (اِ.) ممال کلمة اجراء به معنی مستمری ، راتبه .

منابع

4723