مقاله انیمیشن موش سرآشپز در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 22:00:37 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

فرهنگ لغات کلمات انیمیشن موش سرآشپز

انیمیشن :


این کلمه با حروف عربی: انيميشن
شیوه ای در فیلمسازی که در آن با گرفتن عکس های پی در پی از عروسک ، نقاشی ، نوشته و مانند آن تصویر متحرک تهیه شده و فیلم ساخته می شود، تصاویر متحرک ، پویانمایی .
اشتباه تایپی این کلمه: hkdldak
(اَ مِ ش ِ) [ انگ . ] (اِ.) شیوه ای در فیلمسازی که در آن با گرفتن عکس های پی در پی از عروسک ، نقاشی ، نوشته و مانند آن تصویر متحرک تهیه شده و فیلم ساخته می شود، تصاویر متحرک ، پویانمایی .

موش :

1 - (اِ.) جانور پستاندار از راستة جوندگان با جثة کوچک یا متوسط ، پوزة دراز، گوش های تقریباً کوچک و دم دراز به رنگ های سیاه ، خاکستری و سفید است و انواع گوناگون دارد. این جانور بسیار موذی و خطرناک است . و همیشه موجب خسارات سنگین برای انسان می شود. 2 - (ص .) ذلیل ، خوار. 3 - (کامپیوتر) موس ، ماوس . ؛~دواندن (کن .) اخلال کردن . ؛دیوار ~داره ~گوش داره (کن .) هر حرفی را نباید هر جا زد.

سرآشپز :

منابع

4721