مقاله انیمیشن آپ بالا در روز دوشنبه 23 دی ماه سال 1398 ساعت 21:56:33 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

Up (2009)

فرهنگ لغات کلمات انیمیشن آپ بالا

انیمیشن :


این کلمه با حروف عربی: انيميشن
شیوه ای در فیلمسازی که در آن با گرفتن عکس های پی در پی از عروسک ، نقاشی ، نوشته و مانند آن تصویر متحرک تهیه شده و فیلم ساخته می شود، تصاویر متحرک ، پویانمایی .
اشتباه تایپی این کلمه: hkdldak
(اَ مِ ش ِ) [ انگ . ] (اِ.) شیوه ای در فیلمسازی که در آن با گرفتن عکس های پی در پی از عروسک ، نقاشی ، نوشته و مانند آن تصویر متحرک تهیه شده و فیلم ساخته می شود، تصاویر متحرک ، پویانمایی .

آپ :


بالا :


فراز. (فرهنگ اسدی ). مقابل نشیب . بر. (هفت قلزم ) (آنندراج ). معال . (منتهی الارب ). زبر. (برهان قاطع) (انجمن آرای ناصری ). فوق. روی . (غیاث اللغات ) (برهان ) (هفت قلزم ). مقابل زیر. مقابل پائین: تو بر مایه دانش خود مایست که بالای هر دانشی دانشی است .
فردوسی .
عنصری .
عنصری .
(ص فا.) 1 - بالنده ، نمو کننده . 2 - زبر، فوق . 3 - بلندی ، ارتفاع . 4 - طول ، درازا. 5 - پشته ، تپه . 6 - قد و قامت . ؛ ~ بالاها پریدن کنایه از: بسیار جاه طلب بودن .

منابع

4720