مقاله بهترین تصاویر از عروسک های شخصیت های کارتونی در روز چهارشنبه 16 بهمن ماه سال 1398 ساعت 22:19:04 توسط تیم تولید محتوا - سایت عکس و مقاله نوشته شده است.

فهرست

عروسک شخصیت کارتونی چرا و چگونه بوجود آمده اند؟

اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به پیدایش عروسک ها بیندازیم شاید بتوان گفت که عروسک ها اولین سرگرمی های کودکان انسان بوده اند .

اکتشافات باستانشناسی از شهرهای قدیمی سرتاسر جهان شواهدی بر این امر هستند که انسانها برای سرگرم کردن کودکان پرانرژی همواره از وسایل که امروزه با نام اسباب بازی از آنها نام میبریم استفاده می کردند .

اولین اسباب بازیها آدمکهای چوبی یا گلی بوده اند که به شکل انسان یا حیوان برای بازی کردن کودکان ساخته شده اند .

کودکان در بازی با اسباب بازیها غرق در رویا پردازی و شخصیت دادن به عروسک های بی جان خود میشوند و در باور خود با آنها هم صحبت و هم فکر میشوند واین امر نقس بسزایی در شکل گیری خصلتهای عاطفی و احساسی آنها دارد .

عروسک ها که معمولا به عنوان اسبا ب بازی های دخترانه مورد استفاده قرار میگیرند به شکل گیری شخصیت کودکان میپردازند و نمود آن در بزرگسالی آنها به چشم میخورد که نمونه آن میتوان به عروسکهای باربی اشاره کرد که در این مورد برخی از کارشناسان دلیل مدگرایی افراطی را ریشه در بازیهای دختران با این نوع خاص از عروسکها میدانند .

عروسکهای به شکل امروزی در دوره قاجار توسط ناصرالدین شاه سوغاتی از سفرهای فرنگی وی از کشورهای غربی بوده است که همان روزها تاثیرات خود را برجای گذاشت .

عروسکهای سوغات فرنگ با رنگ پوست سفید و چشمهای روشن و موهای زیبا واژه زیبا مثل یک عروسک را خلق کرده است که هم اکنون نیز در مکالمات ما متداول است .

امروزه عروسک ها در دسته بندی های مختلف قرار میگیرند . که عروسک شخصیت کارتونی و سینمایی دسته ای از آنهاست .

عروسک شخصیت کارتونی چرا و چگونه خلق شدند ؟

همانطور که از نام این عروسکها مشخص است عروسک شخصیت کارتونی بواسطه چهره های آنها در فیلمهای کارتونی و یا نمایشهای عروسکی شکل گرفته است . این دسته از عروسکها روند معکوسی از راه پیموده اند و جایگاه خود را قبل از خلق شدن به شکل دیگری قبل از خلق شدن پیدا کرده اند .

عروسک شخصیت کارتونی میتواند کودک را در متن داستانی که از آن شخصیت شکل گرفته است قرار دهد و کودک خودش را در فضای بازی تصور کند .

قهرمانان داستانهای کودکان با وجود عروسک شخصیت آنها قابل لمس تر خواهد بود و جابجایی عواطف و احساسات آنها به مراتب سریع تر و راحت تر صورت میگیرد . عروسک شخصیت کارتونی میتواند جنبه های آموزشی و تربیتی سرشاری را به همراه داشته باشد و تاثیرات عمیقی در شکل گیری شخصیت آنها به جای بگذارد . گویی کودک خود را همراه و یار شخصیت و گاهی دشمن و متضاد آن میبیند .

فرهنگ لغات کلمات بهترین تصاویر از عروسک

بهترین :


این کلمه با حروف عربی: بهترين
مزیدعلیه «بهتر»، از عالم نوآئین و نوآئین ترین ، چه این کلمه نسبت است که گاهی بمعنی مذکور آید چنانکه در کهین و مهین یعنی شخص منسوب به ماهیتی که آنرا «که » یا «مه » توان گفت و گاهی زائد می آید چنانکه در مثالین اولین . (آنندراج ) (بهار عجم ). خوبترین . (ناظم الاطباء). نیکوترین: بهترین یاران و نزدیکان همه نزد او دارم همیشه اندمه .
رودکی .
فردوسی .
( ~.) (ص عالی .) 1 - نیکوترین ، خوب ترین . 2 - زیباترین ، قشنگ ترین . 3 - شایسته ترین ، لایق ترین .

تصاویر :


این کلمه با حروف عربی: تصاوير
ج ِ تصویر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). صورتهای برانگیخته از چوب و گل و جز آن . (منتهی الارب ). تماثیل . (اقرب الموارد). نگارها و صورت ها و نقشها و تصویرها. (ناظم الاطباء): وگرآذر بدانستی تصاویرش نگاریدن نه ابراهیم از آن بدعت بری گشتی نه اسحاقش .
منوچهری .
خاقانی .
(تَ) (اِ.) جِ تصویر. 1 - صورت ها. 2 - پرده های نقاشی .

از :

( اَ) [ په . ] (حراض .)1 - علامت مفعول غیر - صریح یا باواسطه . 2 - علامت ابتدا و آغاز. 3 - در، اندر. 4 - برای ، بهر، به سبب . 5 - نسبت به ، در مقایسه با. 6 - به دلیل ، به علت . 7 - در، اندر. 8 - از سویی ، از طرف . 9 - به جای ، در عوض .
دیده و دندان (اَ. دِ. وَ. دَ)(ق .) با کمال میل و رغبت .
( اِ ) (اِ.)(عا.) گریه ، زاری . معمولاً با ترکیب اِز و جِز می آید.
پای درآوردن ( ~. دَ. وَ دَ) (مص م .) 1 - شکست دادن ، از بین بردن . 2 - بی نهایت خسته کردن .

عروسک :

(عَ سَ) [ ع - فا. ] (اِمصغ .) 1 - بازیچه ای به شکل انسان (یا حیوان ) جهت سرگرمی و بازی کودکان . 2 - مجازاً: دختر یا زنی زیبا و بسیار ظریف . ؛~ گردانی نمایش های عروسکی که در آن عروسک ها را به وسیلة نخ هایی به حرکت درمی آورند. ؛~ خیمه شب بازی کنایه از: شخص بی اراده که گوش به فرمان دیگران دارد.

منابع

کد مطلب4127