بایگانی برچسب: مخمر,دیواره سلولی,ساکارومایسس سرویزیه,cell wall,Saccharomyces cerevisiae,quantitative determination,yeast

A New Method for Quantitative Determination of Polysaccharides in the Yeast Cell Wall. Application to the Cell Wall Defective Mutants of Saccharomyces

A New Method for Quantitative Determination of Polysaccharides in the Yeast Cell Wall. Application to the Cell Wall Defective Mutants of Saccharomyces بسمه تعالی  با سلام و احترام  مقاله ی… ادامه مطلب »

A New Method for Quantitative Determination of Polysaccharides in the Yeast Cell Wall. Application to the Cell Wall Defective Mutants of Saccharomyces

A New Method for Quantitative Determination of Polysaccharides in the Yeast Cell Wall. Application to the Cell Wall Defective Mutants of Saccharomyces بسمه تعالی  با سلام و احترام  مقاله ی… ادامه مطلب »