بایگانی دسته ها: موزیک

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 299 (PDF & صوتی)

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 299 (PDF & صوتی) شهرت چرنی در پیانو اساساً با اتودهایش مطرح است، اتودهای چرنی از جمله قطعاتی نیستند که پیانیست ها آن ها را… ادامه مطلب »

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 599 (PDF & صوتی)

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 599 (PDF & صوتی) شهرت چرنی در پیانو اساساً با اتودهایش مطرح است، اتودهای چرنی از جمله قطعاتی نیستند که پیانیست ها آن ها را… ادامه مطلب »

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 849 (PDF & صوتی)

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 849 (PDF & صوتی) کتاب چرنی اپوس 849» مجموعه ای است که می تواند به عنوان پل ارتباطی میان تمرین های مقدماتی تر اپوس 599… ادامه مطلب »

کتاب 1 و 2 دستورمقدماتی تار و سه تار هنرستان موسیقی، روح الله خالقی(PDF & صوتی)

کتاب 1 و 2 دستورمقدماتی تار و سه تار هنرستان موسیقی، روح الله خالقی(PDF & صوتی) کتاب های اول و دوم تار و سه تار هنرستان موسیقی اولین قدم هر… ادامه مطلب »

نمونه تست های کتاب کلیات روش ها و فنون تدریس

نمونه تست های کتاب کلیات روش ها و فنون تدریس بیش از 300 تست همراه با جواب از کتاب کلیات روش ها و فنون تدریس  ترجمه تالیف وگردآوری امان اله… ادامه مطلب »

حل المسائل شیمی دوازدهم

حل المسائل شیمی دوازدهم حل تمام تمارین مسایل ،خود را بيازماييد،با هم بیندیشیم،مسائل،شیمی دوازدهم رشته شیمی ریاضی فیزیک و تجربی در 68 صفحه بصورت pdf … جزئیات بیشتر / دانلود

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 299 (PDF & صوتی)

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 299 (PDF & صوتی) شهرت چرنی در پیانو اساساً با اتودهایش مطرح است، اتودهای چرنی از جمله قطعاتی نیستند که پیانیست ها آن ها را… ادامه مطلب »

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 599 (PDF & صوتی)

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 599 (PDF & صوتی) شهرت چرنی در پیانو اساساً با اتودهایش مطرح است، اتودهای چرنی از جمله قطعاتی نیستند که پیانیست ها آن ها را… ادامه مطلب »

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 849 (PDF & صوتی)

کتاب آموزش پیانو چرنی اپوس 849 (PDF & صوتی) کتاب چرنی اپوس 849» مجموعه ای است که می تواند به عنوان پل ارتباطی میان تمرین های مقدماتی تر اپوس 599… ادامه مطلب »