2018/11/30,

/wp-content/uploads/2018/11/-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA.jpg
4154
ارگ هرات
هرات افغانستان هرات، افغانستان
منارهای هرات نمادی از تمدن منارهای هرات نمادی از تمدن
معدن آهن سنگان در هرات معدن آهن سنگان در هرات
مسجد جمعه هرات مسجد جمعه هرات
مسجد جامعه هرات با شکوه و قدمت ۵۰۰۰ ساله مسجد جامعه هرات با شکوه و قدمت ۵۰۰۰ ساله
مسجد جامع هرات۱ مسجد جامع هرات۱
مسجد جامع هرات مسجد جامع هرات
مسجد جامع هرات ۲ مسجد جامع هرات ۲
گل خانه فارم پوهنحی زراعت هرات گل خانه فارم پوهنحی زراعت هرات
کوه هاى شمال هرات(افغانستان) کوه هاى شمال هرات(افغانستان)
قلعه_اختیارالدین ، #هرات قلعه_اختیارالدین ، #هرات
عاشقان و ناظر شگفت زده محمد یوسف حسینی ۱۶۳۰ میلادی هرات عاشقان و ناظر شگفت زده محمد یوسف حسینی ۱۶۳۰ میلادی هرات
سعدی در محفلی شبانه با دوستان. گلستان سعدی، ۱۴۲۷ ترسایی، هرات، کارگاه بایسنقر میرزا سعدی در محفلی شبانه با دوستان. گلستان سعدی، ۱۴۲۷ ترسایی، هرات، کارگاه بایسنقر میرزا
سرک میدان هواهی هرات سرک میدان هواهی هرات
قطار بین زاهدان و هرات قطار بین زاهدان و هرات
انگور هرات انگور هرات
استاد محمد سیاه قلم حاجی محمد هروی یا غیاث‌الدین نقاش (محمد سیاه قلم) سده ۱۵ ترسایی، هرات استاد محمد سیاه قلم حاجی محمد هروی یا غیاث‌الدین نقاش (محمد سیاه قلم) سده ۱۵ ترسایی، هرات
ارگ هرات ارگ هرات
ارگ اختیار الدین ...ولایت هرات افغانستان . ارگ اختیار الدین …ولایت هرات افغانستان .
Street Life in Herat, Afghanistan Street Life in Herat, Afghanistan
Malan bridge ( پُل مالان) هرات Malan bridge ( پُل مالان) هرات
herat herat
Herat, Afghanistan, 1992 Herat, Afghanistan, 1992
Brush Seller - Jonathan Seller - Afghanistan Trip Trek Earth, Herat Brush Seller – Jonathan Seller – Afghanistan Trip Trek Earth, Herat
معرفی شهر هرات معرفی شهر هرات
Afghanistan_herat_map
Afghanistan_herat_map.svg